Auditor wewnętrzny | Ochrona danych osobowych | Audyty branży medycznej

Auditor wewnętrzny | Ochrona danych osobowych | Audyty branży medycznej
Auditor wewnętrzny nie kontroluje, nie szuka nieprawidłowości, nie odbiera uprawnień. Obiektywnie i rzetelnie bada zgodność systemu zarządzania z wymaganiami przyjętej normy. Wyciąga wnioski, zbiera informacje, notuje, słucha, rozmawia z pracownikami różnych szczebli. Na końcu sporządza raport dla kierownictwa. Spostrzeżenia auditora powinny służyć doskonaleniu rozwiązań, jakie zostały wprowadzone w danej firmie. Doświadczony auditor, posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z konkretnej dziedziny, doradza i wspiera.
adres strony:https://gonewway.pl
Kategoria:Consulting
Podkategoria:Audyty
Tagi i słowa kluczowe :audit, Audity wewnętrzne Systemów Zarządzania Jakością, Przeprowadzanie auditów wewnętrznych ISO 9001:2015, Redagowanie i przegląd dokumentów, kompletowanie dokumentacji, Przygotowywanie do kontroli i auditów zewnętrznych, Audity wewnętrzne branży medycznej, Doświadczony auditor, audyty branży medycznej Wrocław