Krzysztof Ciecióra na prezydenta Radomska

Krzysztof Cicióra wybory

 Krzysztof Ciecióra: Nowy Głos Dla Rozwoju Radomska

Prezydent Radomska – poseł Krzysztof Ciecióra kandydatem na stanowisko prezydenta

Wszystkie drogi mogą prowadzić do wielu miejsc, ale dla Krzysztofa Ciecióry, kandydata na Prezydenta Radomska, najważniejsza zawsze była ta, która prowadzi do domu – do serca Radomska. Jego misją jest nie tylko poprawa jakości życia mieszkańców, ale także budowanie silniejszej społeczności opartej na zdrowiu i aktywności fizycznej.

„Dla Radomska warto inwestować w zdrowie i aktywność fizyczną każdego z nas!” – podkreśla Ciecióra. Jego program obejmuje szeroki zakres działań mających na celu rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście.

Sportowe inicjatywy mają być dostępne dla wszystkich, dlatego Krzysztof Ciecióra proponuje dostosowanie godzin pracy do potrzeb mieszkańców. Chce, aby każdy mógł korzystać z infrastruktury sportowej bez względu na swój plan dnia.

Ponadto, jako wsparcie dla rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży, Ciecióra obiecuje uruchomienie miejskiego programu dotacji na sprzęt sportowy dla szkół, klubów oraz organizacji zajmujących się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stan boisk szkolnych oraz innych obiektów sportowych również będzie poddany poprawie, aby zapewnić odpowiednie warunki dla wszelkich aktywności sportowych.

Na uwagę zasługuje także plan budowy sieci ścieżek rowerowych. Krzysztof  Ciecióra kandydat na Prezydenta Radomska  chce, aby mieszkańcy mogli cieszyć się korzystaniem z rowerów w sposób wygodny i przede wszystkim bezpieczny, co przyczyni się zarówno do poprawy zdrowia, jak i jakości życia w Radomsku.

Krzysztof Ciecióra kandydat na Prezydenta Radomska stawia na sport i aktywność fizyczną jako fundament zdrowego i dynamicznego rozwoju miasta. Jego wizja skupia się na tym, aby Radomsko stało się miejscem, gdzie każdy mieszkaniec ma możliwość realizacji swoich sportowych pasji oraz utrzymania zdrowego stylu życia.

Materiał Wyborczy KWW Krzysztofa Ciecióry OdNowa RP